Voorwaarden

VOORWAARDEN: met je inschrijving verklaar je..

 • akkoord te zijn met het reglement;
 • akoord te gaan met de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer info over AGV;
 • goed voorbereid en getraind te zijn;
 • dat er geen medische beperkingen zijn om deel te nemen;
 • te realiseren dat er op oneffen terrein wordt gelopen;
 • voldoende medisch verzekerd bent;
 • dat je je weet dat de organisatie kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vermissing van of beschadiging aan jouw eigendommen, blessures en/of schade gerelateerd aan je deelname;
 • dat je je weet dat de organisatie kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fout lopen door bijvoorbeeld uitzetfouten of sabotage;
 • je te conformeren aan beslissingen die de organisatie neemt vanuit overmacht om gevaarlijke omstandigheden te voorkomen of te minimaliseren zoals route aanpassingen, routeverkortingen of het aflasten van het evenement als gevolg van stormschade of te verwachten storm of andere dreigingen. Je kunt dan geen aanspraak maken op restitutie van je inschrijfgeld of het vorderen van andere kosten, zoals reis-, voorbereidings- en/of verblijfskosten;
 • akkoord te gaan met het gebruik van foto- en videoopnames van jou voor marketing doeleinden van adam & events.

Betalingsmethode

 • Betalingen lopen via IDEAL en/of Credit Card;
 • Wijziging van afstanden geen restitutie prijsverschil;
 • Annulering tot 1 Juni 100% restitutie;
 • Annulering tussen 1 Juni tot 1 Oktober 50% restitutie.;
 • Annulering na 1 Oktober 0% restitutie.

Aanbod en overname startbewijzen

Maak gebruik van onze speciale Facebook pagina voor het aanbieden en vinden van startbewijzen. Hier kun je zelf een bericht plaatsen waarop iedereen kan reageren.

Met onze overname startbewijs service kun je zelf je startbewijs overdragen naar een andere deelnemer.

Daginschrijving

Op de dag zelf is geen na-inschrijving mogelijk.